4

Λάθος τοποθετημένες (μπαζομένες απο τα περιστέρια) ακίδες