3

Σύγκριση περιττωμάτων ποντικιού και αρουραίου με κόκκους ρυζιού