Σύγκριση περιττωμάτων ποντικιού και αρουραίου με κόκκους ρυζιού