Ακάρεα σκόνης (Dermatophagoides pteronyssinus)

Ακάρεα σκόνης (Dermatophagoides pteronyssinus)