Πού κρύβονται οι κατσαρίδες;

Πού κρύβονται οι κατσαρίδες;

Πού κρύβονται οι κατσαρίδες;