Δείγμα σκόνης με σκούπα δόνησης – απορρόφησης

Δείγμα σκόνης με σκούπα δόνησης - απορρόφησης

Δείγμα σκόνης με σκούπα δόνησης – απορρόφησης