Ζημιά από σαράκι σε ξύλο

Ζημιά από σαράκι σε ξύλο

Ζημιά από σαράκι σε ξύλο