Διαγνωστικό Τεστ

Το διαγνωστικό αυτό τεστ έχει σκοπό να σας δώσει μια καλύτερη εικόνα του προβλήματος που αντιμετωπίζετε και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη διάγνωση ενός έμπειρου επιστήμονα.