Τιμοκατάλογος

Ενδεικτικές τιμές για τις βασικότερες υπηρεσίες μας

Κατοικίες

από40
 • Ψεκασμός
 • Κατσαριδοκτόνο Gel
 • Δολωματικοί σταθμοί

Πολυκατοικίες

από50
 • Κοινόχρηστοι χώροι
 • Λεβητοστάσιο
 • Φρεάτια

Επιχειρήσεις

από50
 • Πιστοποιητικό απολύμανσης
 • Φάκελος δικαιολογητικών
 • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Ειδικές Εφαρμογές

Απολυμάνσεις εστιασμένες σε συγκεκριμένα παράσιτα

Κοριοί

από100
 • Ξηρός ατμός
 • Χημική καταπολέμηση
 • Καθαρισμός στρώματος

Ψύλλοι

από50
 • Ξηρός ατμός
 • Ψεκασμός
 • Ειδική σκούπα

Ψώρα

από50
 • Ξηρός ατμός
 • Ψεκασμός
 • Ειδική σκούπα

Μυρμήγκια

από30
 • Μυρμηγκοκτόνο gel
 • Ψεκασμός
 • Παγίδες

Κουνούπια

από80
 • Προνυμφοκτονία
 • Ψεκασμός
 • Παγίδες